Евентуални проблеми при наем на автомобил

Ако сте взели пътнически бусове под наем хладилни микробуси и не изпълните задълженията за връщане с повече от три дни, без да бъде уведомена предварително фирмата за това, се счита за присвояване на взетите бусове под наем и фирмата уведомява компетентните органи по съответния договор, като си запазва всички права по него.

При загуби, щети или кражба на взети ванове под наем или части от тях, при счупване на стъкло и пожар, в следствие от виновно поведение на лицето, то се задължава на фирмата да заплати пълно обезщетение, на заместващия бус под наем разноските по отдаване, наем, разноски за ремонт, връщане, пропуснати ползи.

Отговорността за хладилни микробуси под наем може ограничена да бъде със заплащане на допълнителна такса , определена в договора, която такса при връщане в mobile.bg не подлежи. При заплащането й, се редуцира отговорността на наемателя на пикап под наем до размера на депозита. Има и изключения. Отговорността по щети на трети лица, ако наемателят на пътнически бусове под наем е виновно причинено, от застраховката Гражданска Отговорност се поема до лимита й.

При загубване на талон, кражба или унищожението му, на ключ или номер ван под наем, пикап, пътнически и хладилни микробуси под наем, наемателят неустойка заплаща в размер на наемната цена за срок от 5 дни. Наемната цена за пикапи под наем и хладилни микробуси, се определя за един ден в Тарифа към от договора, съобразно искания наеме период и при предаване на автомобила се заплаща и подписва Приемно-предавателен протокол.

Наемателят на хладилни микробуси под наем се задължава при подписване на договора депозит да плати по Тарифата. След връщане на в изрядно състояние на пътнически бусове под наем важи състоянието, в което са предадени, съобразно Приемно-предавателния протокол и се освобождава депозита. При констатиране на дребни липси или повреди в Приемно-предавателния протокол, както и ако се върне без гориво бус под наем, ван, пикап, хладилни микробуси под наем, или с по-малко, се удържа от депозита съответната стойност, а остатъкът се освобождава, ако има такъв.

Фирмата се задължава заместващ автомобил да предостави на наемателя за срока, за който договор е сключен за отдаване, заради неизправния автомобил.

Процедура за наемане на автомобил

Как се извършва наемането и връщането на бусове под наем, ванове, пикапи, хладилни микробуси под наем и пътнически бусове? Автомобилът е в добро състояние, когато фирмата го предава на наемателя, в пълна техническа изправност, резервоарът е пълен с гориво, пътнически бусове под наем са със задължителното оборудване, което се изисква от КАТ, в двустранно подписан протокол отразено, което е неразделна част от договора за наемане на хладилни микробуси под наем, при съответните условия за връщане на автомобила. Наемателят е длъжен да върне с всички предоставени му документи ван под наем или пикап, с пълен резервоар гориво и в уговорените в договора срок и място. Ако той реши да удължи този срок, то със съгласието на фирмата става.

За да ползвате услугите за пикап под наем – как и кога да платите? Услугата по банков път може да бъде платена и в централния офис на фирмата. Сумата за бус под наем се заплаща предварително за целия период на наем.

Възможно ли е границите на България да напуснете, ако предварително не сте уведомили фирмата-наемодател? Не. Изискват се допълнителни документи. Възможно ли е промени по автомобила да извършвате, допълнителен монтаж на аксесоари или подобрения по ванове под наем? Категорично не. Това е в разрез с политиката на mobile.bg и договорните отношения за наем.

Ако имам проблем с пикап под наем, какво да направите? В такива случаи се свържете с фирмата наемодател. Какво количество гориво в автомобила трябва да върнете? пътнически бусове под наем се предават при сключване на договора с пълен резервоар и с пълен от наемателя се връща. В случай, че е с по-малко гориво при връщане, липсващото количество по 2 евро за литър се заплаща.

Експлоатацията на автомобила какво включва? Ползването на хладилни микробуси под наем става по предназначение и с грижата на добър стопанин да се стопанисва, да се следят всички системи – ниво на моторното масло, спирачната и охлаждащата течности, налягането на гумите при пикапи под наем. При необходимост да се долее течност, трябва да се уведоми фирмата. Нямате право наетия автомобил и бусове под наем за участие в състезания да използвате, за тренировки, обучения на трети лица, теглене на ремаркета с ван под наем, както и едри и насипни товари да пренасяте, без изрично писмени разрешение от наемодателя.

Транспортни автомобили под наем

Транспортни фирми у нас предлагат на своите клиенти ванове под наем бусове, пикапи, пътнически бусове под наем, хладилни микробуси. Те разполагат с флот от различни модели – отлично оборудвани и сигурни автомобили. Всеки от тях със специална грижа е поддържан от официалния вносител. Предимства:

- дългогодишен опит;
- богат автомобилен парк;
- развита мрежа в цялата страна от представителства;
- широка моделна гама.

С автомобилите си те предлагат възможност за добре свършена работа с бусове под наем и хладилни микробуси и приятно изживяване. Готови са допълнително оборудване да предоставят за автомобилите. Всичко за предоставеното оборудване заедно с хладилните микробуси вижте

- навигация по заявка;
- багажник;
- бебешко столче за ван под наем;
- вериги за сняг.

Можете извън страната да пътувате с автомобилите след предварителна заявка за пътнически бусове под наем. При необходимост ще ви се помогне за съответни формалности и сключване на застраховки. При изгубени ключове, регистационен номер, документи за бусове под наем или панел на касетофон, такса в размер на 120 евро се прилага от mobile.bg. При наемане на автомобила с предварителна заявка или връщане извън работното време, се прилага такса. Възможно с предварителна заявка и одобрение пътуване извън страната с хладилни микробуси под наем и пътнически бусове.

Големият автомобилен парк за пътнически бусове под наем, ванове, пикапи и широка гама модели, позволяват фирмите много успешно да работят в услуга на бизнеса и за корпоративни клиенти.

- представителни автомобили;
- корпоративни автопаркове с пикапи под наем и хладилни микробуси;
- лекотоварни бусове под наем до 3,5 тона;
- автомобили до 8+1 места пътнически бусове под наем;
- дългосрочен наем.

На разположение е сериозен ресурс за корпоративните клиенти, използва се гъвкаво, за да задоволи от мобилност на компаниите всякакви нужди.

Какви са възрастовите изисквания за пикап под наем и пътнически бусове? Минималната възраст за наем е 21 години, като трябва да притежава валидно свидетелство водачът за управление на автомобил поне от една година за съответната категория. Може ли друг да управлява бус под наем? Може, ако са вписани в договора неговото име и данни за допълнителен шофьор.

Какво ще се случи, ако се забави връщането на хладилни микробуси под наем? Ако забавите връщането, дължите на един пълен наем размера.